Momenteel geldende bekwaamheidseisen

Sinds 2006 gelden er bekwaamheidseisen voor leraren. In dat jaar is de Wet op de beroepen in het onderwijs (de wet BIO) en het Besluit bekwaamheidseisen Onderwijspersoneel ingegaan. Met deze eisen kunnen leraren zelf zicht op hun bekwaamheid hebben en blijven houden en hun ontwikkelingen goed afstemmen met hun collega’s en op het beleid van hun school.

Hier vind je de bekwaamheidseisen die in 2006 zijn ingegaan:

In de wet BIO staat dat de bekwaamheidseisen actueel moeten blijven. Hiertoe doet de Onderwijscoöperatie eens in de zes jaar een voorstel aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De verwachting is dat de nieuwe bekwaamheidseisen per 1 augustus 2017 in werking treden.

Competentiematrix bekwaamheidseisen
Competentiematrix bekwaamheidseisen

Pagina delen