Herijkte bekwaamheidseisen

Met de wet BIO is het principe van bekwaamheidseisen ingevoerd. Deze eisen zijn door de beroepsgroep van leraren aan de minister voorgesteld. Vanaf 2006 gelden de bekwaamheidseisen die toen zijn ontwikkeld. Vanaf 2011 heeft de Onderwijscoöperatie met leraren gewerkt aan de herijking van die bekwaamheidseisen.

In Verantwoording Herijking bekwaamheidseisen wordt daarvan verslag gedaan. Het definitieve Voorstel Herijking bekwaamheidseisen is in juni 2014 aan de minister van OCW overgedragen. De minister heeft het voorstel geheel overgenomen. In april 2017 is de Algemene Maatregel van Bestuur, waarmee de herijkte bekwaamheidseisen worden ingevoerd, gepubliceerd in het Staatsblad (Staatsblad 148, jaargang 2017). De nieuwe bekwaamheidseisen gelden vanaf 1 augustus 2017.

Uitleg over de nieuwe bekwaamheidseisen en wat veranderd is ten opzichte van de oude, is te vinden in bovengenoemde documenten.

Pagina delen