Bekwaamheidseisen 2006-2017

Sinds 2006 gelden er bekwaamheidseisen voor leraren. In dat jaar is de Wet op de beroepen in het onderwijs (de wet BIO) en het Besluit bekwaamheidseisen Onderwijspersoneel ingegaan. Met deze eisen kunnen leraren zelf zicht op hun bekwaamheid hebben en blijven houden en hun ontwikkelingen goed afstemmen met hun collega’s en op het beleid van hun school.

Hier vind je de bekwaamheidseisen die van 2006 tot en met juli 2017 golden:

In de wet BIO staat dat de bekwaamheidseisen actueel moeten blijven. Hiertoe doet de Onderwijscoöperatie eens in de zes jaar een voorstel aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De nieuwe bekwaamheidseisen zijn in werking getreden op 1 augustus 2017.

Competentiematrix bekwaamheidseisen
Competentiematrix bekwaamheidseisen

Pagina delen