Bekwaamheidseisen

Met de wet Beroep Leraar en Lerarenregister krijgen leraren meer ruimte en zeggenschap over de uitoefening van hun beroep. De nieuwe wet borgt de professionele keten, die uit drie onderdelen bestaat: De beroepsgroep bepaalt aan welke bekwaamheidseisen en algemene waarden en normen een leraar moet voldoen (omschrijving van het beroep). De leraar krijgt zeggenschap over vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek. Via het nieuwe lerarenregister laten leraren aan elkaar en de samenleving zien dat ze bevoegd zijn en hun bekwaamheid onderhouden. Vanaf 2011 heeft de Onderwijscoöperatie samen met leraren gewerkt aan de herijking van de huidige bekwaamheidseisen.